select
בחר הכל
 • פסולת ומיחזור
  • אסבסט
  • מרכזי מיחזור
  • נקודות איסוף גזם
  • נקודות איסוף טקסטיל
  • נקודות איסוף סוללות
  • נקודות איסוף פסולת אלקטרונית
  • נקודות איסוף בקבוקים
  • נקודות איסוף זכוכית
  • נקודות איסוף מתכת
  • נקודות איסוף ניילון
  • נקודות איסוף נייר
  • נקודות איסוף קרטון
  • בקבוקי פלסטיק
  • תחנות מעבר/קצה
  • עודפי עפר
  • פסולת אורגנית
  • פסולת בעלי חיים
  • פסולת מוצקה
  • פסולת מעורבת
  • צמיגים
  • שקיות
 • מים,שפכים וקולחים
  • מכוני טיהור שפכים
  • פיקוח על מפעלים
  • תקלות
  • דיגום מים
 • קרינה ורעש
  • מדידות קרינה מאנטנות סלולריות
  • מדידות ריכוז גז ראדון
  • מדידות שדה מגנטי ממתקני חשמל
  • רעש מתחבורה
  • רעש מאולמות אירועים
  • מדידות רעש
  • רעש מבנייה ושיפוצים
  • רעש מטוסים
  • רעש מזגנים
  • רעש אנושי
  • רעש תעשיה
  • רעש ממערכות הגברה
  • אנטנות לא חוקיות
  • מדידות רעש - דרכים
 • שריפה
  • שריפות
  • שריפות פסולת
  • מפחמות
 • איכות אוויר
  • בדיקות ארובה
  • בדיקות סביבתיות
  • מטרדי ריח מכימיקלים
  • מטרדי ריח מעשן
  • מטרדי ריח מפסולת
  • מטרדי ריח משפכים
  • אבק
  • זיהום אויר
 • מזיקים, תחלואה ומינים פולשים
  • חדקונית הדקל האדומה
  • יתוש הנמר האסייתי
  • יתושים
  • לישמניאזיס (שושנת יריחו)
  • קדחת מערב הנילוס
  • מכרסמים
  • תיקנים
  • זבובי חול
  • נמלת האש הקטנה
  • מטרדי עקיצות
  • ממצאי ניטור מזיקים
  • ביצוע הדברה
  • תוואי התהלוכה
  • אמברוסיה מכונסת
 • רישוי ותכנון
  • בקשת היתר בניה
  • בקשת טופס 4
  • בקשת רישיון עסק
 • חינוך, הסברה, ארועים וכנסים
  • מוסדות חינוך ירוקים
  • סדנאות/הפנינג
  • כינוסים/מפגשים
  • ארועים סביבתיים
  • הרצאות
 • חומרים מסוכנים
  • ארועי חומרים מסוכנים
  • בריכות שחיה
  • תחנות דלק
  • מפעלים
 • מחצבות
  • פיקוח על מחצבות
 • תעשיה
  • פיקוח על תעשיה
 • אסבסט
  • עבודות אסבסט
  • אסבסט מתפורר
  • פסולת אסבסט
 • משמר הסביבה איגוד ערים שרון כרמל
  • תלונות ריח
  • תלונות רעש
  • תלונות איכות אוויר
  • תלונות פסולת
 • פסולת
  • פסולת ביתית
  • פסולת נופש / מטיילים
  • גרפיטי
  • פסולת חקלאית / גזם
  • פסולת מסוכנת / אסבסט
  • פסולת בנין / שיפוצים
  • פסולת אחרת
 • פסולת בוערת
 • בקשות כריתת עצים